Cà Mau vào quy hoạch phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng ĐBSCL
Với lợi thế là vùng nuôi trồng và chế biến thuỷ sản lớn nhất cả nước và là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Cà Mau vừa được Bộ Công thương quy hoạch là một trong 04 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, phát triển hệ thống kho hàng phục vụ công nghiệp chế biến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 ( 03 tỉnh tiếp theo vào quy hoạch là: Kiên Giang, An Giang và TP. Cần Thơ).
Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cà Mau
Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cà Mau

Mục tiêu của quy hoạch nhằm phát triển hệ thống kho hàng hóa đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ Logistics trọn gói, từng bước chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết, lưu giữ và bảo quản hàng hóa phục vụ công nghiệp chế biến, thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khấu tại Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

Giai đoạn 2016 – 2020: Tổng công suất kho trên địa bàn tỉnh Cà Mau khoảng 77 ngàn tấn. Trong đó, kho nông sản khoảng 30 ngàn tấn, kho lạnh khoảng 47 ngàn tấn, phát triển hệ thống kho hàng hóa đủ để đáp ứng 80% nhu cầu về quy mô diện tích, sức chứa phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu.

Giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2035: Tổng công suất kho trên địa bàn tỉnh Cà Mau khoảng 177 ngàn tấn, trong đó, kho nông sản khoảng 80 ngàn tấn, kho lạnh khoảng 97 ngàn tấn, phát triển hệ thống kho hàng hóa hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được 100% nhu cầu về quy mô diện tích, sức chứa phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu; cung cấp trọn gói theo hướng tích hợp các dịch vụ logistics gắn với kho hàng hóa; thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến và xuất khấu tại Vùng kinh tế trọng điếm vùng ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững.

Huy Tự

Bình luận của bạn về bài viết...