Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 08:51:16
Các chỉ tiêu tài chính của TKV được bảo đảm tốt
Quang Minh - 02/10/2023 12:56
 
Dù đối mặt với không ít khó khăn, song Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, hoạt động có lãi, bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm (2018-2022).

Nhu cầu than trong nước tăng cao, giá than nhập khẩu liên tục tăng; việc xin cấp phép, gia hạn giấy phép, giới hạn về công suất giải pháp kỹ thuật than, khoáng sản bị vướng mắc bởi quy hoạch, cơ chế chính sách chưa đồng bộ đã hạn chế năng lực sản xuất than của TKV, gây áp lực lớn đến việc sản xuất, cung ứng, tiêu thụ than của Tập đoàn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ/ngành trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự ủng hộ của các địa phương, Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Thành viên; sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của lãnh đạo, Tập đoàn và các đơn vị đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm (2018-2022).

Doanh thu toàn Tập đoàn năm đầu nhiệm kỳ (năm 2018) đạt 125.700 tỷ đồng; năm 2022 đạt 170.700 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 35,8% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn lũy kế 5 năm (2018-2022) là 707.000 tỷ đồng, bình quân 141.400 tỷ đồng/năm.

Vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn các năm đều lớn hơn 1 lần. Trong đó, vốn chủ sở hữu năm 2022 là hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.600 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần; giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là ≤ 3 lần.

Khả năng thanh khoản của Tập đoàn tăng lên so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn toàn Tập đoàn thời điểm ngày 31/12/2022 là 1,12 lần, tăng 0,28 lần so thời điểm ngày 31/12/2018 (0,84 lần). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của TKV tiếp tục duy trì ở mức an toàn là ≥ 1 lần.

TKV đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn cũng đã đảm bảo đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các hợp đồng tín dụng ký với các ngân hàng trong và ngoài nước.

Công tác quản trị nợ vay luôn được TKV chú trọng và đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để huy động vốn. Chi phí sử dụng vốn của TKV luôn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường. Đặc biệt, chi phí vay ngắn hạn của Công ty mẹ TKV luôn ở mức rất cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng 1,5-2%/năm.

Trong những năm qua, TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn, đặc biệt đến cuối năm 2022, Công ty mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay, góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh chung của Tập đoàn.

Năm 2022, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn lũy kế 5 năm đạt gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân 19.400 tỷ đồng/năm. Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Với những kết quả trên, có thể thấy, trong giai đoạn 2018-2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình sản xuất - kinh doanh của TKV vẫn tăng trưởng và đạt kết quả cao, các hệ số tài chính cũng được cải thiện qua từng năm và duy trì trong phạm vi an toàn cho phép; công tác quản lý nợ phát huy hiệu quả; tính thanh khoản của Tập đoàn luôn ở mức cao, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên rõ rệt.

Với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, trong 5 năm qua, TKV đã phát triển một cách bền vững, luôn đảm bảo vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Soi "sức khỏe" tài chính của TKV trong 5 năm gần nhất
Tổng lợi nhuận lũy kế toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 5 năm (2018 - 2022) đạt hơn 29.400 tỷ đồng, bình quân gần 5.900...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư