Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Soi "sức khỏe" tài chính của TKV trong 5 năm gần nhất
Thế Hải - 16/09/2023 08:11
 
Tổng lợi nhuận lũy kế toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 5 năm (2018 - 2022) đạt hơn 29.400 tỷ đồng, bình quân gần 5.900 tỷ đồng/năm.
Các chỉ tiêu tài chính của TKV trong 5 năm 2018-2022 được bảo đảm tốt
Các chỉ tiêu tài chính của TKV trong 5 năm 2018-2022 được bảo đảm tốt.

"Sức khỏe" tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 5 năm (2018-2022) vừa được hé lộ trong báo cáo mới nhất vừa được Tập đoàn công bố.

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách khi đại dịch Covid-19 hoành hành kéo dài, cùng với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, biến động giá cả thị trường vật tư, xuất nhập khẩu…, nhưng Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư, kinnh doanh có lãi, bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2018 - 2022.

Cụ thể, doanh thu  toàn Tập đoàn đầu nhiệm kỳ (năm 2018) đạt 125.700 tỷ đồng; năm 2022 là 170.700 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 35,8% so với năm 2018.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn lũy kế 5 năm 2018-2022 là 707.000 tỷ đồng, đạt bình quân 141.400 tỷ đồng/ năm.

Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn năm 2018 đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng; năm 2022 đạt xấp xỉ 10.400 tỷ đồng, tăng gần 5.400 tỷ đồng tương ứng tăng 108%.

"Năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay, sản xuất kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt cao nhất kể từ khi thành lập; lợi nhuận vượt kế hoạch giao", Báo cáo của TKV nêu.

Tổng lợi nhuận lũy kế toàn Tập đoàn trong 5 năm (2018-2022) hơn 29.400 tỷ đồng, đạt bình quân gần 5.900 tỷ đồng/ năm.

Vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn các năm đều lớn hơn 1,0 lần. Trong đó, vốn chủ sở hữu năm 2022 hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.600 tỷ đồng tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần; giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là ≤ 3,0 lần

Khả năng thanh khoản của Tập đoàn đã tăng lên so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn toàn Tập đoàn thời điểm 31/12/2022 là 1,12 lần; tăng 0,28 lần so thời điểm 31/12/2018 (0,84 lần). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của TKV tiếp tục duy trì ở mức an toàn là ≥ 1,0 lần.

TKV đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn cũng đã đảm bảo đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các Hợp đồng tín dụng ký với các Ngân hàng trong và ngoài nước.

Công tác quản trị nợ vay luôn được TKV chú trọng và đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để huy động vốn. Chi phí sử dụng vốn của TKV luôn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, đặc biệt chi phí vay ngắn hạn của Công ty mẹ TKV luôn ở mức rất cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng từ 1,5%-2,0%/năm.

Lãnh đạo TKV nhấn mạnh, những qua TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn. Đến cuối năm 2022 Công ty mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các Tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Năm 2022, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước  hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018.

Tổng số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn lũy kế 5 năm đạt gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân xấp xỉ 19.400 tỷ đồng/ năm. Cùng đó, suốt giai đoạn 5 năm qua, Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư