Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao trong những tháng đầu năm 2023
Trúc Giang - 24/03/2023 16:13
 
So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP. Cần Thơ đạt gấp 2,84 lần về giá trị và cao hơn 9,47% về tỷ lệ.
Thành phố Cần Thơ

Theo Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, tính đến hết ngày 13/3/2023, tổng số vốn thực hiện dự án đầu tư công đã bố trí theo các Quyết định của UBND Thành phố là 6.516,756 tỷ đồng/tổng số các nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố giao năm 2023 là 7.875,185 tỷ đồng; giá trị giải ngân là 946,821 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,53%. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân đạt gấp 2,84 lần về giá trị và cao hơn 9,47% về tỷ lệ.

Trong đó, đối với cấp thành phố, kế hoạch vốn giao năm 2023 là 4.749,882 tỷ đồng, giá trị giải ngân 493,780 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10,4% kế hoạch vốn. So với cùng kỳ, cao hơn 2,69 lần về giá trị và cao hơn 6,65% về tỷ lệ.

Đối với cấp quận, huyện, kế hoạch vốn giao năm 2023 là 1.766,874 tỷ đồng, giá trị giải ngân 453,041 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 25,64% kế hoạch vốn. So với cùng kỳ, cao hơn 3 lần về giá trị và cao hơn 16,83% về tỷ lệ.

Về kết quả giải ngân theo phân cấp quản lý, cấp thành phố có 28 sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư 91 dự án, trong đó có 8 chủ đầu tư chưa giải ngân được vốn; 8 chủ đầu tư giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn; 4 chủ đầu tư giải ngân từ 10% đến 20% kế hoạch vốn; 8 chủ đầu tư giải ngân trên 20%.

Ở cấp quận, huyện, quận Thốt Nốt gải ngân đạt tỷ lệ 42,32%, huyện Cờ Đỏ đạt 38,39%, huyện Thới Lai đạt 27,72%, quận Ninh Kiều đạt 25,01%, quận Ô Môn đạt 24,83%, huyện Vĩnh Thạnh đạt 20,63%, quận Bình Thủy đạt 20,28%, quận Cái Răng đạt 13,6% và huyện Phong Điền đạt 9,35%.

Mặc dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm 2023 của Thành phố cao hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên, theo UBND TP. Cần Thơ, việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công vẫn còn những khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư công năm 2023 chưa đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư. Nhiều dự án tăng chi phí giải phóng mặt bằng, phải thực hiện điều chỉnh chủ trương/dự án đầu tư. Từ đó, khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn bố trí cho dự án.

Giá vật liệu xây dựng tăng nhanh và có lúc khan hiếm nên việc huy động nguồn vốn cũng như vật tư của nhà thầu có lúc gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Vận động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đối tác công tư còn khó khăn; việc tạo vốn đầu tư từ quỹ đất chuyển biến chậm.

Công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thiếu nền tái định cư, biến động giá đất của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tính chủ động, kiên quyết trong giải quyết các trường hợp vi phạm tiến độ thi công của các chủ đầu tư chưa thật sự tạo tính răn đe đối với các nhà thầu.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ  yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ tưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân của đơn vị mình trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh, gửi các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, thì tham mưu đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.
Cần Thơ xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao các sở chuyên môn xem xét các kiến nghị của CAREA, chủ động giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền; đồng thời,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư