Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 02:30:24
Cần Thơ: Giải ngân vốn đầu tư công tiến triển rất chậm
Trúc Giang - 14/09/2022 18:41
 
Theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ tính đến ngày 13/9/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Cần Thơ là 33,1%.

Ngày 14/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành Công văn số 3668/UBND-XDĐT về việc theo dõi, cập nhật báo cáo chi tiết hàng ngày về tiến độ thực hiện các dự án, công trình triển khai đầu tư công năm 2022.

Tại Công văn nêu trên, UBND TP. Cần Thơ cho biết, theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ (tính đến ngày 13/9/2022), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố là 33,1% (33 chủ đầu tư cấp thành phố: 22,6%; 9 chủ đầu tư quận, huyện: 67,6%). Nhìn chung, tiến độ giải ngân tiến triển rất chậm.

Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nhằm tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chấn chỉnh và giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Cụ thể, đối với các dự án, công trình, gói thầu đang triển khai: Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án, tăng cường công tác kiểm tra trên công trường, giải quyết/phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền có báo cáo, đề xuất phương án giải quyết cụ thể (thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, điều chuyển, bổ sung vốn...) trình sở, ngành chuyên môn, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết triển khai thực hiện; đồng thời, theo dõi, cập nhật số liệu báo cáo chi tiết trước 15 giờ 00 hằng ngày về tiến độ thực hiện các dự án, công trình, gói thầu đang triển khai, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét.

Đối với các dự án, công trình khởi công mới, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án, khẩn trương rà soát, hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công triển khai ngay trong tháng 9/2022; đồng thời, chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình cấp thẩm quyền thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo theo từng mốc thời gian quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận, huyện, theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, công trình. Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, có báo cáo, đề xuất cụ thể, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết thực hiện kịp thời.

Đồng thời, người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ giao Kho bạc Nhà nước Cần Thơ theo dõi chặt chẽ số liệu giải ngân, báo cáo về Văn phòng UBND thành phố trước 16 giờ 30 hằng ngày qua hộp thư điện tử [email protected] các nội dung: Tình hình thanh toán/giải ngân theo chủ đầu tư (thành phố và quận, huyện); Tình hình giải ngân theo từng dự án (thành phố và quận, huyện); Tình hình giải ngân phân chia theo từng nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn ODA...) để thông tin kịp thời trên Cổng Trung tâm điều hành thông minh TP. Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng lưu ý, các đơn vị không chấp hành thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo tại Công văn nêu trên sẽ được tổng hợp xem xét có hình thức xử lý vào cuối năm 2022.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 TP. Cần Thơ được giao là 7.510,368 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.723,778 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4.786,590 tỷ đồng.

Cần Thơ đón khoảng 200.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2022
Trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2022, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP. Cần Thơ ước đạt khoảng 200.000 lượt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư