Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 18:30:22
Cần Thơ lập Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Trúc Giang - 08/09/2021 13:16
 
Kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, Cần Thơ thành lập Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ

Ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký Quyết định số 1975 /QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ Công tác là ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Các Tổ phó gồm ông: Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Tổ công tác; ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tổ giúp việc được huy động từ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp cơ quan tham gia thành viên, dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc, trình Tổ trưởng (hoặc ủy quyền cho cấp phó của người đứng đầu) xem xét, quyết định thành lập hoặc kiện toàn khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND Thành phố giải pháp tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án đầu công vượt thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố.

Về chế độ làm việc, thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Tổ phó thường trực sử dụng con dấu của cơ quan trong các hoạt động có liên quan.

Quy chế hoạt động của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực Tổ công tác.

Tổ công tác được sử dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ được Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo UBND TP. Cần Thơ, tính đến ngày 26/8/2021, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công của Thành phố là 2.091,268/7.502,031 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,9% kế hoạch phân bổ. Trong đó, ngân sách địa phương giải ngân là 1.207,432/5.986,963 tỷ đồng, đạt 19,9% kế hoạch.

Cần Thơ cập nhật các dự án quan trọng cần sớm triển khai thực hiện
UBND TP. Cần Thơ đã cập nhật vào danh mục các dự án quan trọng cần sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2021- 2025.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư