Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 10:34:59
Cao su Tây Ninh (TRC) trả cổ tức 10% bằng tiền
Kim Ngân - 01/12/2022 07:55
 
Theo kế hoạch cổ đông thông qua cho năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 10%.

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền.

Ngày thanh toán dự kiến vào 31/3/2023. Với hơn 29 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cao su cần chi trên 29 tỷ đồng để thực hiện.

Theo kế hoạch cổ đông thông qua cho năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 10%. Năm 2021, công ty đã chia cổ tức với tổng tỷ lệ 19% bằng tiền.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 318 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 51,3 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 85% và 68% so với kế hoạch năm.

Một doanh nghiệp khác cũng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền là CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF). Tỷ lệ tạm ứng 12%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/12. Dự kiến công ty sẽ chi hơn 33 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Ngày thanh toán dự kiến là 12/1/2023.

Trước đó, Thực phẩm Bích Chi đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%. Như vậy qua 2 đợt công ty tạm ứng 22% bằng tiền.

Năm 2021, Bích Chi đã trả cổ tức bằng tiền tổng cộng 3 lần với tổng tỷ lệ là 14% và bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt gần 554 tỷ đồng, tăng 52%. Lợi sau thuế đạt 97,8 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Sau 9 tháng, Công ty đã vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận năm.

Thực phẩm Bích Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022, tỷ lệ 12%
Với lần tạm ứng tiếp theo này, Thực phẩm Bích Chi đã trả cổ tức năm 2022 lên tới 22%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư