Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 05:48:24
Cắt giảm, đơn giản hóa 85% điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng
Duy Hoàng - 11/09/2018 08:16
 
Từ ngày 15/9, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” có hiệu lực thi hành. Theo đó, hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng sẽ bị bãi bỏ.
hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng được bãi bỏ,tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường
Hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng được bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Ảnh minh họa, Internet

Cụ thể, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14; bãi bỏ 2 ngành, nghề chồng chéo với pháp luật liên quan; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điểu kiện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản

Bãi bỏ 89 điều kiện, chiếm 41,3%; đơn giản hóa 94 điều kiện, chiếm 43,7%; giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%.

Hiện Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định trong các văn bản luật. Trên cơ sở tham khảo những tiêu chuẩn và thông lệ tốt của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) theo hướng thay thế các điều kiện có tính chất tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bỏ 1 tăng 10, nhiều bộ chưa tích cực cắt giảm điều kiện kinh doanh
Khi bàn về điều kiện kinh doanh, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vẫn gọi đây là nỗi nhức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư