Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 16:44:27
Chào mua cổ phần CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động
ĐT - 29/01/2015 16:23
 
Ông Nguyễn Đắc Minh, CMTND số 012987573 chào mua công khai cổ phần CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động như sau:
TIN LIÊN QUAN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

CÁ NHÂN: NGUYỄN ĐẮC MINH

Chứng minh thư nhân dân số: 012987573 do Công an Hà Nội cấp ngày 23 tháng 06 năm 2011

 

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số Quyết định số 756/QĐ-ĐTKDV ngày 25/12/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động, và Quyết định số 03/QĐ/PTGĐ ngày 8/1/2015 của Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động)

 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

Mệnh giá: 10.000đ

Tổng số lượng chào mua: 432.905CP

 

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39367083 - Fax: 04.39367082 - Website: www.wss.com.vn

1. Tình hình đặc điểm của cá nhân chào mua

- Họ và tên: Nguyễn Đắc Minh

- Ngày sinh: 09/09/1966

- CMND: 012987573, cấp ngày: 23/06/2011 tại Công an Hà Nội

- Địa chỉ: Ô 30, Lô 6, Đền Lừ II, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại: 04. 36340701

2. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

3. Mối quan hệ giữa cá nhân chào mua công khai với công ty mục tiêu: không có

4. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 432.905CP

6. Giá chào mua:

7. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Tự có

8. Phương pháp xác định giá chuyển đổi: không có

9. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Đầu tư

10. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: không có

12. Thời hạn và phương thức thanh toán: thanh toán theo quy chế đấu giá

13. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Cá nhân chào mua công khai

NGUYỄN ĐẮC MINH

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư