Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 07 năm 2024,
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
Hoàng Anh - 25/01/2022 14:38
 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tổng vốn đầu tư trên 768 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 128/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam. 

Theo Quyết định số 128, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng. Nhà đầu tư KCN Tam Thăng mở rộng là Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai. Nhà đầu tư được phép đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng. Quy mô dự án KCN Tam Thăng mở rộng là 248,9ha, địa điểm tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình), tổng vốn đầu tư trên 768 tỷ đồng, thời gian là 50 năm kể từ ngày 24/1/2022.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn; đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

Khu công nghiệp Tam Thăng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Khu công nghiệp Tam Thăng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm 2021 - 2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án…

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai có trách nhiệm thực hiện góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn góp theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo quy định của pháp luật; ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, quyết định, chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên - Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Liên quan đến dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, trước đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thông qua phương án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; yêu cầu bổ sung tỷ lệ đất cây xanh quy hoạch khu công nghiệp đã đảm bảo theo quy định về khu công nghiệp sinh thái, bên cạnh đó, cần quy định rõ cây xanh cho các dự án thứ cấp (nhà máy, kho tàng) tối thiểu là 20% diện tích lô đất. Nghiên cứu đề xuất phương án mở rộng khẩu độ cầu Tân Thái nhằm đảm bảo lưu vực thoát nước mưa tại khu vực.

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được xác định tính chất là khu công nghiệp sinh thái. Do đó, tất cả nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng môi trường theo quy định và được tái sử dụng tuần hoàn để phục vụ khu công nghiệp.

Quảng Nam thu hút đầu tư chợ đầu mối nông sản hơn 100 ha
Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thu hút đầu tư Chợ đầu mối nông súc sản, hệ thống kho vận Miền Trung - Tây Nguyên, có diện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư