Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 20 tháng 06 năm 2024,
Chính phủ trình Quốc hội 8 chính sách đặc thù cho Cần Thơ
Khánh Linh - 04/01/2022 09:42
 
Các chính sách này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, nhưng khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ trong 5 năm, kể từ khi Quốc hội thông qua.

Các chính sách này thuộc các lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; qản lý đất đai; quản lý quy hoạch; thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ trong 5 năm, kể từ khi Quốc hội thông qua.

Cụ thể, về mức dư nợ vay, Dự thảo đề nghị cho phép Thành phố được được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hiện tại, mức dư nợ vay của Cần Thơ là không vượt quá 40%.

Về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho Cần Thơ, Dự thảo Nghị quyết quy định không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao

Theo dự toán năm 2021 đã được Quốc hội thông qua, quy mô thu các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% trên địa bàn Thành phố đã đạt 2.305 tỷ đồng, bằng 20% dự toán thu NSNN của Thành phố.

Chính sách đặc thù tương tự đã được áp dụng đối với TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng .

Dự thảo Nghị quyết cũng đề nghị phân cấp thẩm quyền quyết định về phí, lệ phí áp dụng  tương tự đã được Quốc hội đồng ý cho phép áp dụng đối với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Về quản lý đất đai, Dự thảo Nghị quyết quy định HĐND Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính sách đặc thù tương tự đã được Quốc hội cho phép đồng ý áp dụng đối với TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hóa.

Về quản lý quy hoạch, UBND Thành phố được đề nghị phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Chính sách này đã được Quốc hội cho phép áp dụng đối với Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý, HĐND Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc.

Mức tăng không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định các ưu đãi thuế, tiền thuê đất, thủ tục hải quan dành cho dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

Ưu đãi cho Cần Thơ sẽ kích hoạt cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội cho phép Cần Thơ thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nổi bật, có thể tiết kiệm,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư