Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 00:35:00
Chính thức thông qua thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm 100% vốn
Kỳ Thành - 26/11/2019 17:39
 
Với 445/450 đại biểu bấm nút tán thành, chiều 26/11, Quốc hội đã chính thức thông qua luật Chứng khoán sửa đổi, trong đó có việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
Đại biểu bấm nút thông qua các nội dung chiều 26/11
Đại biểu bấm nút thông qua các nội dung chiều 26/11

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình về những vấn đề còn khác nhau quanh các điều khoản của dự thảo luật. Trước ý kiến về việc chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) duy nhất làm đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán, Ủy ban Thường vụ đồng quan điểm cho rằng một  SGDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán là phù hợp.

"Đây là bước thống nhất về bộ máy quản lý và điều hành, thống nhất về nền tảng công nghệ, thống nhất và chuẩn hóa tiêu chí niêm yết, chế độ báo cáo, công bố thông tin, tiêu chuẩn về thành viên và giao dịch... thay vì 2 hệ thống giao dịch và 2 hệ thống chỉ số chứng khoán thuộc 2 SGDCK như hiện nay", ông Thanh nói.

Tuy nhiên, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 2 SGDCK hiện nay thành một SGDCK duy nhất mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. Hồ Chí Minh để tổ chức, vận hành các TTCK riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các SGDCK.

"Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại SGDCK Hà Nội, toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất 1 hệ thống chỉ số giao dịch", báo cáo cho biết.

Để bảo đảm bước đi phù hợp, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến TTCK, UBTVQH xin tiếp thu chỉnh lý toàn bộ các điều của Chương IV của dự thảo Luật (trọng tâm Điều 43, Điều 44, Điều 46). Trên cơ sở nguyên tắc này, dưới SGDCK Việt Nam - Công ty mẹ sẽ tiếp tục duy trì 2 công ty con là 2 SGDCK sau khi đã được tổ chức, sắp xếp lại và có thể có công ty con khác.

Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định việc hình thành mô hình 01 SGDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán như ý kiến ĐBQH đã nêu mà không phải sửa đổi Luật.

Về đề xuất tổ chức SGDCK Việt Nam theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, UBTVQH cho rằng, trong điều kiện thị trường đang phát triển và đang sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy như hiện nay thì mô hình như kiến nghị trên là cần thiết.

Tuy nhiên, đã có định hướng xây dựng phương án cổ phần hóa SGDCK Việt Nam để triển khai thực hiện sau năm 2023, khi đã đủ điều kiện thì không nhất thiết Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn của SGDCK Việt Nam.

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi): Không đưa quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp start-up
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp, rủi ro cao, dẫn tới lo ngại ảnh hưởng đến tính an toàn của thị trường nếu cho phép chào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư