Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 19:45:00
Cho ông Đoàn Nguyên Đức vay, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt
Duy Bắc - 18/08/2022 08:54
 
UBCKNN quyết định xử phạt 245 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE).

Hoàng Anh Gia Lai cho ông Đoàn Nguyên Đức vay 102,2 tỷ đồng trong năm 2021

Ngày 15/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Trong đó, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (trong năm 2021, Công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân).

HAG cho ông Đoàn Nguyên Đức vay trong năm 2021 (Nguồn: BCTC).
HAG cho ông Đoàn Nguyên Đức vay trong năm 2021 (Nguồn: BCTC).

Mặc dù văn bản không thuyết minh giao dịch cụ thể nhưng trong Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty có thuyết minh cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT vay 102,2 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Thêm nữa, trong Báo cáo thường niên năm 2021, Công ty cho biết ông Đoàn Nguyên Đức đang nắm giữ 34,5% vốn điều lệ tại Hoàng Anh Gia Lai và là cổ đông lớn của Công ty.

Thêm nữa, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 02/01/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021).

Và phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021).

Tổng hình phạt đối với Hoàng Anh Gia Lai là 245 triệu đồng.

Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm 2022

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.233,08 tỷ đồng, tăng 126,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 273,27 tỷ đồng, tăng 2,55 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,3% lên 22%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 385,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 215,48 tỷ đồng lên 271.34 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 17,8%, tương ứng giảm 23,01 tỷ đồng về 106,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 378,9%, tương ứng tăng thêm 659,53 tỷ đồng lên 833,61 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 192,1%, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng lên 90,63 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 557,39 tỷ đồng về âm 782,16 tỷ đồng (cùng kỳ âm 224,77 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của HAG (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của HAG (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý trong quý II, Công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp âm 782,16 tỷ đồng và Công ty thuyết minh chủ yếu do hoàn nhập dự phòng 823,2 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 266,1 tỷ đồng. Như vậy, chính vì hoàn nhập dự phòng nên chi phí quản lý doanh nghiệp mới ghi nhận âm.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 2.035,72 tỷ đồng, tăng 151,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 531,26 tỷ đồng, tăng 62,93 lần so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận cải thiện nhưng trong 6 tháng đầu năm dòng tiền tiếp tục âm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 39,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 421,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 407,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 486,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và phục vụ hoạt động đầu tư.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai đã ghi nhận hai năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh chính âm. Trong đó, năm 2020 ghi nhận âm 12.273 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận dòng tiền âm 10.419,32 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu HAG giảm 400 đồng về 11.900 đồng/cổ phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai đầu tư hơn 1.313 tỷ đồng vào dự án trồng cây, nuôi heo
Hoàng Anh Gia Lai được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án trồng 1.550ha cây ăn trái và chăn nuôi 586.000 con heo trên diện tích 108ha.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư