Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 07 năm 2022, 04:56:44
Cho phép cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai khai thác hàng container trong 3 năm
Anh Minh - 18/05/2021 14:11
 
Việc cho phép Công ty cảng Chu Lai Trường Hải được khai thác container sẽ giúp tận dụng hạ tầng hàng hải hiện hữu và đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa tại khu vực Trung Trung Bộ.
Bến cảng Chu Lai - Trường Hải.
Bến cảng Chu Lai - Trường Hải.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải thống nhất chủ trương bổ sung có thời hạn công năng khai thác hàng container tại cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai.

Theo quy hoạch, nhu cầu thông qua hàng công ten nơ tại khu vực cảng biển Kỳ Hà giai đoạn 2020 - 2030 từ 60.000 - 340.000 TEU/năm nên việc đầu tư bến cảng có khả năng khai thác hàng container tại khu vực là cần thiết. Trong điều kiện nhu cầu hàng container thông qua tại khu vực chưa cao, việc cho phép kết hợp khai thác hàng container tại các bến cảng tổng hợp hiện hữu tại khu vực có thể được xem xét trên cơ sở đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn hàng hải tại bến cảng.

Để tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện hữu, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng container tại khu vực, việc bổ sung công năng khai thác hàng container các bến cảng tại khu vực phù hợp định hướng quy hoạch và có thể được xem xét trên cơ sở lượng hàng containerth ông qua và khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng hàng hải, thiết bị bốc dỡ, kho, bãi, phương án khai thác bến cảng.

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 35/CHHVN-KHĐT ngày 06/01/2020, lượng hàng container thông qua cảng biển Kỳ Hà khoảng 150.000 TEU/năm là chưa cao.

Do vậy, Bộ GTVT thống nhất chủ trương bổ sung công năng cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai khai thác hàng container và thử nghiệm trong 3 năm kể từ ngày văn bản này phát hành.

Trước khi cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai chính thức khai thác hàng container với thời hạn nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải và các quy định liên quan của pháp luật.

Đơn vị này phải có trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, bố trí thiết bị bốc dỡ bến cảng đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác cảng với công năng được bổ sung có thời hạn nói trên; xây dựng phương án khai thác cảng đảm an toàn công trình bến cảng; đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

“Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải phải khai thác đúng công năng bến cảng; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, khai thác bến cảng; không đề xuất Bộ GTVT đầu tư nâng cấp luồng tàu”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác cảng của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định của pháp luật; chỉ cho phép cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai chính thức khai thác hàng container khi chủ đầu tư bố trí trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất đủ điều kiện đáp ứng khai thác hàng container theo quy định. Chỉ đạo chủ đầu tư tổng kết và đánh giá hiệu quả khai thác hàng container sau khi hết thời gian khai thác thử nghiệm hàng công ten nơ; đề xuất Bộ GTVT phương án xử lý.

Trường hợp Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai khai thác cầu cảng số 1 - Bến cảng Chu Lai không đúng quy mô, công năng, Cục Hàng hải Việt Nam phải kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoàn thành mở rộng cảng Chu Lai, tiếp nhận 60.000 tấn hàng hóa cùng lúc
Được mở rộng thêm 171 m về phía thượng lưu, cầu cảng Chu Lai hiện có tổng chiều dài gần 500m, với độ sâu trước bến là –9,5m, có khả năng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư