Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Chủ đầu tư được thuê ngoài quản lý dự án xây dựng?
Anh Ngọc - 19/07/2019 07:05
 
Theo quy định, chủ đầu tư không đủ điều kiện, được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP để thực hiện việc quản lý dự án.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hồng Ân (tỉnh Khánh Hòa) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng có tổng mức đầu tư dưới 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đơn vị tôi không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án.

Tôi muốn hỏi, đơn vị có được phép thuê các công ty tư vấn khác có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với quy mô công trình để thực hiện quản lý dự án không? Nếu thuê công ty tư vấn mà không phải là các Ban quản lý dự án chuyên ngành/khu vực thì có trái với quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hình thức tư vấn quản lý dự án là một trong những hình thức được quy định tại Luật Xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP để thực hiện.

Nhà thầu đang nợ tiền chủ đầu tư có được tiếp tục dự gói thầu khác?
Việc nhà thầu đang nợ tiền chủ đầu tư được xem xét, đánh giá trong bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (tiêu chí đánh giá về giá trị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư