Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2022, 09:53:57
Chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 là gì?
Hải Đăng - 27/06/2020 20:35
 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 là ngày để những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hoá cao quý của dân tộc.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 và rơi đúng vào ngày Chủ nhật.

Theo đó, năm 2020, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 diễn ra trong ngày hôm nay với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” còn Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 1/6 đến 30/6/2020) diễn ra với chủ đề là “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Theo đó, từ đầu tháng 6/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về lịch sử, vai trò và ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống bạo lực gia đình của các địa phương; phê phán, lên án những hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em. Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các tuyến đường, trụ sở cơ quan công sở, đơn vị, trường học với nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Lịch sử ngày Gia đình Việt Nam 28/6

 Theo lời Bác ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Ngày Quốc tế gia đình 15/5: Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt
Ngày 15/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày Quốc tế gia đình để nâng cao nhận thức về những vấn đề gia đình trên toàn thế giới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư