Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 06:18:28
Chứng khoán Bản Việt bán hết 500 tỷ trái phiếu với lãi suất 8%
Chí Tín - 13/05/2021 20:02
 
Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt đã bán hết 500 tỷ đồng trái phiếu do doanh nghiệp này phát hành.
Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giao dịch tăng mạnh là nguyên nhân làm cho doanh thu môi giới của Chứng khoán Bản Việt tăng trong quý I/2021
Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giao dịch tăng mạnh là nguyên nhân làm cho doanh thu môi giới của Chứng khoán Bản Việt tăng trong quý I/2021

500 tỷ đồng tổng giá trị trái phiếu do Chứng khoán Bản Việt vừa bán hết tương ứng với 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu của Chứng khoán Bản Việt có thời hạn là 2 năm, lãi suất 8%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu tiên, tại các kỳ điều chỉnh tiếp theo, ngay xác định lãi suất là 15 ngày trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ điều chỉnh lãi suất.

Lãi suất của từng kỳ điều chỉnh là lãi suất thả nổi được xác định theo công thức lãi lãi suất tham chiếu công biên độ 0,75%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng 1 lần.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được tổ chức phát hành dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên của Công ty.

Về kinh doanh, quý I/2021, Chứng khoán Bản Việt đạt doanh thu 782 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của công ty này là 292 tỷ đồng, tăng 146% cùng kỳ.

Trong quý I/2021, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giao dịch tăng mạnh là nguyên nhân làm cho doanh thu môi giới của công ty này tăng.

Ngoài ra trong quý I/2021, Chứng khoán Bản Việt đã thực hiện chốt lãi một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính tăng 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 68% so với quý I/2020.

Chứng khoán Bản Việt hiện nay có vốn chủ sở hữu là 4.910,9 tỷ đồng, nợ phải trả là 4.499 tỷ đồng.

ĐHCĐ Ngân hàng Bản Việt: tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.052 tỷ đồng
Đại hội cổ đông của Ngân hàng Bản Việt diễn ra chiều 29/4 đã thông qua chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 ở mức 290 tỷ đồng; tăng thêm vốn điều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư