Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 18:42:47
Chứng khoán KB Việt Nam bị xử phạt khi cấp margin cho cổ phiếu FIR
Duy Bắc - 23/09/2022 15:39
 
Ngày 21/09, UBCKNN ban hành Quyết định số 706/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN

Trong đó, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 04/7/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR – sàn HoSE) không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 10/6/2022 do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố).

Theo tìm hiểu, tháng 6/2008 thành lập CTCP Chứng khoán Standard với vốn điều lệ 35 tỷ đồng, tháng 3/2021 đổi công ty thành CTCP Chứng khoán Maritime Bank, tháng 8/2015 tiếp tục đổi tên công ty thành CTCP Chứng khoán Maritime, tháng 10/2017 công ty trở thành thành viên của KB Securities và Tập đoàn tài chính KB (Hàn Quốc) và năm 2018 tiếp tục đổi tên thành CTCP Chứng khoán KB Việt Nam như hiện nay.

Tính tới 30/6/2022, Công ty có vốn điều lệ của Chứng khoán KB Việt Nam là 3.001,7 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Chứng khoán KB sở hữu 99,81% vốn điều lệ và còn lại 0,19% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 538,67 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 159,29 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu đóng góp chủ yếu ghi nhận 246,1 tỷ đồng lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chiếm 45,7% tổng doanh thu; ghi nhận 178,7 tỷ đồng doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, chiếm 33,2% tổng doanh thu; ghi nhận 66,9 tỷ đồng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, chiếm 12,4% tổng doanh thu và các hoạt động khác.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Chứng khoán KB Việt Nam tăng 14,1% so với đầu năm lên 10.057,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay ghi nhận 5.330,2 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản; ghi nhận 2.639,97 tỷ đồng các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, chiếm 26,2% tổng tài sản; ghi nhận 1.767,1 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chiếm 17,6% tổng tài sản.

Chứng khoán KB Việt Nam hoàn tất tăng vốn đợt 1, vốn điều lệ đạt hơn 1.100 tỷ
Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1, nâng vốn điều lệ lên mức 1.107 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư