Chứng khoán KB Việt Nam đạt lợi nhuận trên 20 tỷ đồng
Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc nắm giữ 29.820.900 tương đương 99,4% cổ phần tại Chứng khoán KB Việt Nam
Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc nắm giữ 29.820.900 tương đương 99,4% cổ phần tại Chứng khoán KB Việt Nam

Theo đó, KB Việt Nam đạt lợi nhuận năm 2017 là hơn 20 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 669 đồng.

Trong năm 2017, KB Việt Nam đạt tổng doanh thu hoạt động là 133,8 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ hoạt động tài chính đạt gần 4,3 tỷ đồng, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 6 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 49 tỷ đồng, doanh thu hoạt động môi giới đạt 58,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động bảo lãnh – đại lý phát hành đạt 2,25 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn có doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán với gần 2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt 11,36 tỷ đồng, thu nhập khác đạt 383 triệu đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động của Công ty là hơn 77,2 tỷ đồng. Một số khoản chi phí lớn là chi phí hoạt động môi giới chứng khoán (hơn 60 tỷ đồng), chi phí tài chính (13,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, Công ty còn có một số khoản chi phí khác như chi phí dự phòng tài sản tài chính, chi phí hoạt động tự doanh, chi phí bảo lãnh – đại lý phát hành, chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán…

Chứng khoán KB Việt Nam tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI), chính thức đổi tên từ đầu năm 2018 sau khi Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc nắm giữ 29.820.900 tương đương 99,4% cổ phần tại Công ty này.

Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc là đơn vị thành viên trực thuộc 100% vốn của Tập đoàn tài chính KB (KBFG), tổ chức tài chính hàng đầu của Hàn Quốc với cơ sở khách hàng lớn nhất và mạng lưới chi nhánh rộng lớn nhất tại Hàn Quốc.

Hiện tại, KBFG có nhiều đơn thành viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính như Ngân hàng KB Kookmin, Công ty Chứng khoán KB, Công ty bảo hiểm KB, Công ty thẻ KB và Công ty Quản lý Quý KB đã có mạng lưới khắp toàn cầu gồm 33 cơ sở ở 13 quốc gia tại các châu lục như châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và Bắc Mỹ.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...