Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 14:41:50
Chứng khoán phái sinh: Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng 30%
Chí Tín - 04/04/2020 15:31
 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3/2020, thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng so với tháng trước.
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng

Khối lượng giao dịch bình quân đạt 173.827 hợp đồng/phiên, tăng 29,81% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất hơn 232 nghìn hợp đồng vào ngày 13/3/2020, tăng 13,4% so với mức cao nhất của tháng trước.  

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 11,72% so với tháng 2/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3, OI đạt 19.098 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 25.014 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 4/3/2020, tăng 20,2% so với mức OI cao nhất trong tháng 2/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 86,4% trong tháng 2 lên 87,82% trong tháng 3/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 11,49% toàn thị trường, trong khi tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,03%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2020 giảm so với tháng trước, đạt 52.112 hợp đồng, chiếm 0,68% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 102.773 tài khoản, tăng 5,49% so với tháng trước.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30: 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2020 

Tháng 2.2020 

Tăng/giảm (%) 

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

173.827

133.904

29,81%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

19.098

17.095

11,72%

Chứng khoán KB miễn phí giao dịch phái sinh cho khách hàng
Từ ngày 2/10/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức triển khai hệ thống Chứng khoán phái sinh với mục tiêu đa dạng hóa sản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư