Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 06:00:03
Cổ phần hóa để gọi vốn vào lâm nghiệp Quảng Ninh
Lê Thu - 07/05/2016 13:08
 
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch để thực hiện việc cổ phần hóa 7/8 công ty lâm nghiệp của tỉnh. Việc cổ phần hóa này sẽ được thực hiện xong trong năm 2016.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Ninh, sau khi chuyển 8 công ty lâm nghiệp của tỉnh sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, dưới hình thức Công ty TNHH MTV, các công ty này đã ổn định về mặt tổ chức, quản lý việc sử dụng rừng và đất rừng đúng mục đích có hiệu quả, phát huy vai trò “bà đỡ” về các lĩnh vực hoạt động trong sản xuất lâm nghiệp tại địa phương. Hoạt động của các công ty này cũng đã năng động hơn, kinh doanh có hiệu quả hơn.

Cụ thể, từ năm 2012, sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, đã có 7/8 doanh nghiệp làm ăn có lãi, với tổng lợi nhuận sau thuế trên 3.512 tỷ đồng. Đến năm 2014, do có những khó khăn khách quan khiến các doanh nghiệp này giảm lợi nhuận, nhưng vẫn có 7 doanh nghiệp trong số này làm ăn có lãi.

Công TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn đã tạo được doanh thu lớn từ hoạt động chế biến dăm gỗ xuất khẩu.
Công TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn đã tạo được doanh thu lớn từ hoạt động chế biến dăm gỗ xuất khẩu.

“Để tiếp tục đáp ứng được mục tiêu mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa tập trung...  việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty lâm nghiệp của tỉnh đã, đang và sẽ là yêu cầu cấp thiết”, ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định.

Theo phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ NN&PTNT đã duyệt, thì Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu, Công ty TNHH MTV Vân Đồn được chuyển thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước sẽ nắm giữ cổ phần chi phối là 65%. Còn các công ty TNHH MTV lâm nghiệp Cẩm Phả, Uông Bí, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ sẽ trở thành công ty cổ phần và Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối (bằng hoặc dưới 50%). Duy chỉ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Về lộ trình cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt mới đây nhất theo Kế hoạch số 1441/KH-UBND, ngày 21/3/2016, đến ngày 31/7/2016, các công ty lâm nghiệp phải thực hiện xong việc tiến hành định giá giá trị doanh nghiệp và công bố công khai để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án cổ phần hóa. Phương án này sẽ phải được hoàn thành để trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/8/2016. Đến ngày 30/10/2016, các công ty lâm nghiệp sẽ phải thực hiện xong phương án cổ phần hóa, bao gồm cả phương án chào bán cổ phần. “Đến ngày 31/12/2016, việc chuyển đổi các doanh nghiệp sang công ty cổ phần sẽ phải được thực hiện xong toàn bộ”, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Hiện tại, các doanh nghiệp lâm nghiệp đã sẵn sàng cho việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá, thậm chí, một số đơn vị đã sớm khởi động lộ trình, tiêu biểu như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên, Ba Chẽ, Cẩm Phả đã hoàn thành việc thuê tư vấn xác định ranh giới diện tích để hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất. Hơn thế, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ còn tiến hành tuyên truyền, giải thích cho người lao động; chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc xác định diện tích, ranh giới để đánh giá rừng...

Trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày hôm nay (7/5), việc gọi vốn từ các nhà đầu tư vào các công ty lâm nghiệp của tỉnh được đánh giá là một nội dung quan trọng.

Nhà nước duy trì sở hữu 100% tại 2 công ty lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 2 công ty lâm nghiệp là Ninh Sơn và Tân Tiến.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư