Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 13:54:32
Nhà nước duy trì sở hữu 100% tại 2 công ty lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Như Chính - 30/03/2016 08:06
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 2 công ty lâm nghiệp là Ninh Sơn và Tân Tiến.
TIN LIÊN QUAN

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến.

UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến theo quy định hiện hành.

Trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, rừng của từng công ty; diện tích dự kiến giao hoặc cho các doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Đồng thời rà soát lại đất rừng, xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý sử dụng đất không đúng quy định, xây dựng phương án sử dụng đất đai của các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến theo quy định tại Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Ninh Thuận rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ quan liên quan và các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới.

Thủ tướng yêu cầu lựa chọn đối tác góp vốn tại Công ty Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, Nhà nước nắm giữ phần vốn góp chi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư