Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 02:24:11
Cổ phần hóa thêm 3 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ninh
Như Chính - 13/12/2016 07:28
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần gồm: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản, Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng nông nghiệp.

Chuyển sang hình thức giải thể đối với đơn vị không thực hiện cổ phần hóa được.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại Nhà khách Thị xã Cửa Lò (Nghệ An)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Nhà khách Thị xã Cửa Lò thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư