Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 09:02:38
Cổ phiếu Thép Việt - Ý thoát án bị kiểm soát
Chí Tín - 19/08/2014 10:29
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã chứng khoán: VIS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 20/8/2014.
TIN LIÊN QUAN
  Cổ phiếu Thép Việt - Ý thoát án bị kiểm soát  
  Thép Việt Ý đã xây dựng chiến lược khá rõ nét cho giai đoạn từ nay đến 2020  

Lý do cổ phiếu VIS được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 đạt 11.935.333.657 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2014 là – 31.223.935.507 đồng.

Mới đây, Thép Việt Ý cũng vừa đưa ra chiến lược tái cấu trúc công ty giai đoạn 2014- 2020. Theo đó, đến năm 2015, Công ty đạt giá trị sản xuất 3.910 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt giá trị sản xuất 6.080 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, đến 2015, Thép Việt Ý dự kiến lợi nhuận trước thuế 52,1 tỷ đồng và đến 2020 đạt 140,7 tỷ đồng.

Theo chiến lược kinh doanh, từ năm 2014 đến 2015, Công ty phát triển theo chiến lược hỗn hợp: Tăng trưởng ổn định và năng suất, dẫn đầu về hiệu quả sản xuất và các chỉ tiêu tiêu hao so với các nhà máy có công nghệ sản xuất tương đương.

Từ năm 2016 đến 2020, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo chiến lược tăng trưởng mở rộng.

TIN LIÊN QUAN
NVT của Ninh Vân Bay ra khỏi diện bị kiểm soát
Đầu tư vào cổ phiếu PVX như bắt dao rơi
Chứng khoán tăng đột biến: Có gì phải sốc?
Tháo gông cho cổ phiếu bị kiểm soát
Hai kịch bản cho 10 cổ phiếu thuộc diện bị kiểm soát

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư