Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 07:53:46
Có thể bỏ tiêu chí hợp đồng tương tự khi mời thầu?
Anh Ngọc - 17/11/2016 09:10
 
Với gói thầu đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hoá trong nước khi xây dựng hồ sơ mời thầu có thể bỏ tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu bằng việc có các hợp đồng tương tự hay không?.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm hàng hoá. Tuy nhiên, khi xây dựng hồ sơ mời thầu, Tổng công ty nhận thấy, việc đưa tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu bằng việc có các hợp đồng tương tự sẽ khó có nhà thầu đạt được. Vậy, đơn vị có được bỏ tiêu chí này không?.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong những tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự.

Theo đó, việc bỏ tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là không phù hợp với quy định nêu trên.

Đấu thầu mua sắm công: Nản lòng với “bệnh” coi nhẹ hàng Việt
Có nhiều chỉ dấu cho thấy tình trạng phân biệt đối xử với hàng Việt gia tăng đáng ngại trong đấu thầu mua sắm công, khiến doanh nghiệp Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư