Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 11:13:34
Có thể thay đổi chủ đầu tư một số dự án thành phần Sân bay Long Thành
An Nguyên - 09/10/2020 22:45
 
Thay vì thuê lại của ACV, các cơ quan nhà nước có thể tự bố trí nguồn vốn để đầu tư hoặc chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP để xây trụ sở.
.

Mặt bằng tổng thể Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn hoàn thiện (theo Pre-FS) - Ảnh từ báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1.

Thay vì thuê lại của ACV như đề xuất ban đầu, các cơ quan nhà nước tự bố trí nguồn vốn để đầu tư hoặc chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP.

Đó là kiến nghị đáng chú ý từ Hội đồng Thẩm định nhà nước về dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tại báo cáo về tình hình triển khai dự án này, Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác;

Báo cáo nghiên cứu khả thi về sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm 2019.

Khi đó, Chính phủ đề xuất: hạng mục 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước): Giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư, sau đó cho các cơ quan quản lý nhà nước thuê lại.

Hạng mục 2 (các công trình phục vụ quản lý bay): Giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp.

Hạng mục 3 (các công trình thiết yếu của cảng hàng không): Giao cho ACV trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp.

Hạng mục 4 (các công trình dịch vụ): Giao cho ACV hợp tác đầu tư, nhượng quyền đầu tư, khai thác hoặc xã hội hóa đầu tư. Hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Từ đó đến nay các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra, thẩm định, ACV đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thì trình Hội đồng thẩm định nhà nước. Ngày 24/8/ 2020 Hội đồng thẩm định nhà nước lấy ý kiến các thành viên Hội đồng để thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định. Kết quả, đa số các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định và nội dung dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) đã hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định tại văn bản số 6359/BC-HĐTĐNN ngày 25/9/2020 cùng dự thảo Quyết định đầu tư dự án và trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội đồng Thẩm định nhà nước kiến nghị chủ đầu tư với các dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 – Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước: Giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ. Trường hợp các cơ quan không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP;

Dự án thành phần 2 – Các công trình phục vụ quản lý bay: Chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện: Chủ đầu tư là ACV.

Dự án thành phần 4 – Các công trình dịch vụ: Nhà đầu tư, Chủ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải chủ trì lựa chọn.

Tổng mức đầu tư Dự án: 109.111,742 tỷ đồng, tương đương khoảng 4.664,89 triệu USD (tỷ giá 1USD=23.390VND công bố tại ngân hàng Vietcombank ngày 25/5/2020).

Về nguồn vốn đầu tư: Dự án thành phần 1 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan chủ quản công trình hoặc huy động vốn đầu tư theo hình thức PPP; các Dự án thành phần 2, 3, 4 sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ.

Đánh giá tình hình, Chính phủ lý giải tiến độ thẩm định, phê duyệt Dự án chậm so với yêu cầu do đây là Dự án rất lớn, có tính chất phức tạp nên Tư vấn thẩm tra quốc tế hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra chậm hơn dự kiến. Đồng thời do dịch Covid-19 nên trong quá trình thẩm tra, thẩm định, các đơn vị, cá nhân liên quan không thể họp để trao đổi trực tiếp mà phải thực hiện gián tiếp thông qua họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nên việc thẩm tra, thẩm định cần thêm thời gian.

Với tiến độ hiện nay, dự kiến Dự án sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ khẳng định.

Bất động sản Đồng Nai: Lạnh lẽo “điểm nóng” Long Thành
Thị trường địa ốc Đồng Nai sôi động hay trầm lắng, câu trả lời thực ra không khó nếu đến thực địa “điểm nóng mà rất lạnh” Long...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư