Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 16:57:53
Còn 1 ngày là hết năm, CNG Việt Nam vẫn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
Chí Tín - 30/12/2020 15:14
 
Công ty cổ phần CNG Việt Nam vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 vào ngày 30/12/2020.
CMG Việt Nam là doanh nghiệp ngành khí đốt

CNG Việt Nam là doanh nghiệp ngành khí đốt

Theo kế hoạch kinh doanh mới sau điều chỉnh, Công ty đặt chỉ tiêu sản lượng 217,5 triệu Sm3 ( Standard Cubic Meter - đơn vị đo khí, 1 m3 khí nén CNG tại điều kiện tiêu chuẩn). Doanh thu dự kiến 2.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 60,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch mới điều chỉnh là 48,3 tỷ đồng. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết 08 NQ CNG ngày 14/4/2020 và Nghị quyết số 14 - CNG ngày 19/8/2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNG Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 4/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đặt mục tiêu sản lượng 320 triệu Sm3, tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 80,1 tỷ đồng.

Tại thời điểm đó, Công ty cho biết doang thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu là 60 USD/thùng, tỷ giá là 23.500 đồng/USD.

Năm 2019, công ty này đạt sản lượng khí 192,2 triệu Sm3, tổng doanh thu 2.146,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 107,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 84,4 tỷ đồng.

CNG Việt Nam khó tránh vỡ kế hoạch kinh doanh
Giá dầu “ngập ngừng” ở mức thấp do diễn biến phức tạp của Covid-19 là tác nhân chính có thể làm vỡ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư