Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2022, 01:15:17
Con trai Chủ tịch DIC Corp tiếp tục tung “đòn gió” khi đăng ký mà không mua 10 triệu CP
Duy Bắc - 03/08/2022 07:57
 
Lại thêm một lần nữa trong năm 2022, con trai Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) đăng ký mà không mua.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT đã không mua cổ phiếu nào trong tổng 10 triệu cổ phiếu đăng ký với lý do không thu xếp kịp tài chính. Như vậy, sau thời gian đăng ký từ 30/6 đến 29/7 mà không mua, ông Cường vẫn còn sở hữu 10,28% vốn điều lệ tại DIC Corp.

Đây không phải lần đầu tiên ông Cường đăng ký nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không hết. Cụ thể, từ 10/1 đến 18/2, ông Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng kết thúc thời gian chỉ mua được 145.000 cổ phiếu, chiếm 2,9% tổng lượng đăng ký với lý do diễn biến giá cổ phiếu không phù hợp.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, ông Cường liên tục đăng ký mà thực hiện với tỷ lệ nhỏ hoặc không thực hiện mua vào cổ phiếu với các lý do diễn biến giá cổ phiếu không phù hợp, hay không thu xếp kịp tài chính.

Bối cảnh từ đầu năm tới nay, cổ phiếu DIG liên tục bị bán tháo và cổ phiếu chỉ hồi phục nhẹ trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ 11/1 đến 21/6, cổ phiếu DIG giảm 72% từ 98.200 đồng về 27.620 đồng/cổ phiếu và hiện tại mới hồi phục và đang giao dịch vùng 39.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết thời điểm ông Cường ra tin đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu là ngày 22/6, trước đó cổ phiếu tạo đáy ngày 21/6 và sau đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu đã rẻ nên lãnh đạo mới đăng ký mua, thanh khoản cổ phiếu sau đó liên tục cải thiện giúp cổ phiếu hồi phục từ ngày 21/6 tới nay.

Thêm nữa, theo tìm hiểu ông Cường là con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp.

Nửa năm mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 575,36 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 81,05 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 451,2%, tương ứng tăng thêm 21,07 tỷ đồng lên 25,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 562,6%, tương ứng tăng thêm 106,73 tỷ đồng lên 125,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,7%, tương ứng giảm 35,54 tỷ đồng về 56,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 70,06 tỷ đồng lên 8,71 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 61,35 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, DIC Corp ghi nhận 59,96 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi lao dốc, Công ty chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.094,3 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi 1.900 tỷ đồng.

DIC Corp tiếp tục mô hình kinh doanh thâm hụt vốn kéo dài

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.906,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 352,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.026,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 134,4 tỷ đồng.

Được biết, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019, Công ty ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020, Công ty ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng; và năm 2021, Công ty ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ năm 2019 tới nay, DIC Corp liên tục duy trì mô hình kinh doanh thâm hụt vốn, phải huy động dòng tiền bên ngoài để bù đắp mô hình thâm hụt vốn kéo dài.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 4,9% so với đầu năm về 16.029,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 5.370,4 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.219,5 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.334,2 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu DIG tăng nhẹ 50 đồng lên 39.600 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2019
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) báo cáo lợi nhuận cốt lõi giảm 42,6% về 59,96 tỷ đồng trong quý II/2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư