Công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chuẩn y đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định số 1096-QĐNS/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định số 1096-QĐNS/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Trung Dũng
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định số 1096-QĐNS/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Trung Dũng

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Bí thư, các ban, bộ ngành Trung ương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà; sự góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để bản thân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hoàng Trung Dũng hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 29, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả, có 47/47 đồng chí có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt tỷ lệ 100%.

Tiểu sử Đồng chí Hoàng Trung Dũng, sinh ngày: 21/05/1971; Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Có trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn, Thạc sĩ Chính trị học; Ngày vào đảng: 22/10/1994; Ngày chính thức: 22/10/1995. Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả, có 47/47 đồng chí có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt tỷ lệ 100%.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Hoàng Trung Dũng với kết quả 47/47 đồng chí có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Trước khi nắm cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Từ tháng 9/1994 - 3/1998: Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, cán bộ - Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh; Từ tháng 4/1998 - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh; Từ tháng 01/2003 - 12/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Từ tháng 01/2005 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy; Từ tháng 7/2005 - 4/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh;

Từ tháng 4/2008 - 5/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Từ tháng 6/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; Từ tháng 7/2014 - 25/4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Từ ngày 26/4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...