Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk thông báo IPO
Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk xin thông báo như sau:

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần xin thông báo như sau:

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Số điện thoại: (0262) 3852 619 - Website: www.dakwaco.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Mã ngành: 3600).

3. Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng, tương đương 31.520.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần). Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.347.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.774.600 cổ phần, chiếm 5,63% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 18.348.200 cổ phần, chiếm 58,21% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 18.348.200 cổ phần, chiếm 58,21% vốn điều lệ.

5. Tên tổ chức tư vấn cổ phần hóa: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM.

6. Tên tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần.

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 18.348.200 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, CBTT, nộp tiền đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/01/2019 đến 16h00 ngày 23/01/2019 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 29/01/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 31/01/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

13. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời hạn hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 14/02/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Thông báo bán đấu giá, Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, Bản công bố thông tin đợt chào bán (bao gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh), Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan được đăng tải trên các website của Tổ chức tư vấn cổ phần hóa: CTCP Chứng khoán Rồng Việt (www.vdsc.com.vn), Tổ chức bán đấu giá: SGDCK Tp.HCM (www.hsx.vn) và Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk (www.dakwaco.com.vn).

Như Loan

Bình luận của bạn về bài viết...