CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo bán đấu giá cần trục tháp QTZ 7055
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức bán đấu giá thanh lý Cần trục tháp QTZ 7055.

Thông báo cụ thể như sau:

Đ.T

Bình luận của bạn về bài viết...