CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí mời hợp tác đầu tư
Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí mời mời nhà đầu tư đề xuất phương án hợp tác đầu tư hoàn thành dự án nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Phú Thọ.

THƯ MỜI ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

HOÀN THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT

ETHANOL NHIÊN LIỆU SINH HỌC PHÚ THỌ

I. ĐƠN VỊ MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ:

- Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB);  

- Địa chỉ Nhà máy: xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

- Công suất thiết kế: 100.000 m3/năm ethanol tuyệt đối 99,7% (tương đương 330 m3/ngày);

II. QUY MÔ ĐẦU TƯ:

- Cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và một số cổ đông khác;

- Vốn điều lệ: 696.805.540.000 đồng;

- Cơ cấu nguồn vốn: 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay tín dụng;

- Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: khoảng 1.467,9 tỷ đồng.

III. HIỆN TRẠNG DỰ ÁN:

- Tiến độ thực hiện hợp đồng EPC xây dựng nhà máy chính: ước đạt khoảng 78,62%;

- Tiến độ thực hiện các dự án thành phần: Cơ bản đã hoàn thành.

IV. MỤC ĐÍCH MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ:

- Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng các hạng mục công trình dở dang thuộc Dự án, đưa Nhà máy đảm bảo điều kiện đi vào chạy thử và vận hành thương mại;

- Tổ chức vận hành sản xuất kinh doanh cung cấp E100 cho thị trường theo lộ trình triển khai sử dụng NLSH của Chính phủ;

- Phân chia lợi ích từ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy gồm ethanol (E100) và các sản phẩm phụ (CO2, phân vi sinh, dầu fusel …).

CÔNG TY PVB TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

THAM GIA ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Địa chỉ liên hệ nhận hồ sơ mời quan tâm: Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB);

Văn phòng tại Hà Nội: P1404, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 7/12/2017.

Người liên hệ: Ông Trần Triệu Luân;

Điện thoại: (024) 62770118; Email: pvb@pvb.vn

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...