Đà Nẵng: Công chức không đi nước ngoài khi doanh nghiệp mời đích danh
Không tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp đài thọ; không gợi ý doanh nghiệp mời hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Tại văn bản số 2521/UBND-SNG do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký gửi các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP; các hội, đoàn thể của TP Đà Nẵng đã đưa ra một số quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) đi nước ngoài

Theo đó, đối với các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng ngân sách TP, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các đối tác làm việc, thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện chuyến đi và các nội dung liên quan khác.

Nội dung làm việc phải tập trung vào các hoạt động thực sự cần thiết và ưu tiên phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tránh trùng lặp với các đoàn khác và cân nhắc gộp các đoàn có trùng địa bàn và nội dung, tính chất làm việc tương đồng hoặc các đoàn có cùng thời điểm và đường bay thuận lợi kết hợp thành một đoàn.

Thành phần đoàn đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc; không cử các thành phần đi không đúng đối tượng, tránh tổ chức các đoàn công tác nước ngoài vào các dịp nghỉ lễ của nước bạn.

CBCCVC, NLĐ không đi công tác nước ngoài quá 02 lần trong một năm và không cử 02 lãnh đạo chủ chốt trở lên của cơ quan tham gia cùng một đoàn (trừ trường hợp có nhu cầu đột xuất hoặc do công việc thật cần thiết, trình UBND TP xem xét, quyết định).

Các đơn vị được lưu ý đề xuất đoàn đi công tác nước ngoài không quá 10 người đối với đoàn do người đứng đầu Thành ủy, HĐND, UBND TP làm trưởng đoàn; không quá 07 người đối với đoàn do cấp phó người đứng đầu Thành ủy, HĐND, UBND TP làm trưởng đoàn

Không quá 05 người đối với đoàn liên ngành do người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện làm trưởng đoàn; và không quá 03 người đối với đoàn cùng một đơn vị (trừ trường hợp do công việc cần thiết, trình UBND TP xem xét, quyết định về số lượng người tăng thêm).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm chi phí; thành phần đoàn gọn nhẹ, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Tránh đề xuất tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài vào thời điểm trước, trong thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND TP, không trùng thời gian tổ chức các sự kiện đặc biệt quan trọng của TP.

Thời gian thăm một nước không quá 03 ngày (không tính thời gian quá cảnh và đi, về), trừ trường hợp tham dự hoặc tổ chức sự kiện quy mô lớn tại các nước đối tác lớn, quan trọng, nhưng cũng không quá 05 ngày. Một chuyến công tác không quá 03 ngày và cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, thuận tiện, trong cùng khu vực để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài (không tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức đài thọ; không gợi ý doanh nghiệp mời hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh).

Không sử dụng kinh phí từ các nguồn vốn vay nước ngoài, vốn ODA, vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã được phê duyệt (trừ trường hợp nguồn tài trợ sử dụng cho việc đi công tác, đào tạo ở nước ngoài đã được thỏa thuận trong văn kiện chương trình/dự án). Không tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, du lịch nước ngoài c ho CBCCVC, NLĐ bằng ngân sách nhà nước

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...