Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 19:30:06
Đà Nẵng dành hơn 7.800 tỷ đồng cho đầu tư công năm 2022
Hoàng Anh - 07/01/2022 18:20
 
Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng là hơn 7.800 tỷ đồng; Thành phố cũng bố trí vốn đầu tư công cho các tỉnh Nam Lào.

Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Đà Nẵng.

Theo Kế hoạch này, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 7.880,731 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước 7.333 tỷ đồng gồm: nguồn ngân sách tập trung là 2.019 tỷ đồng; cụ thể ngân sách Thành phố 1.961 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 58 tỷ đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất 2.700 tỷ đồng; trong đó ngân sách Thành phố 2.600 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 100 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 535,948 tỷ đồng; nguồn khác 1.917,395 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 547,5 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tập trung bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo Thành phố đã ký kết với các tỉnh của nước bạn Lào.

Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng sẽ bố trí vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân; bố trí vốn cho các công trình, nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực...

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đang được đẩy nhanh để hoàn thành.
Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đang được đẩy nhanh để hoàn thành.

Trong năm 2021, theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng nguồn vốn đầu tư công đối với thành phố Đà Nẵng là 6.935 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao là 9.699 tỷ đồng.  Tính đến ngày 17/12/2021, giá trị giải ngân của thành phố Đà Nẵng đạt 5.390 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch TW giao; 66% kế hoạch thành phố giao, cao hơn tỷ lệ cùng kỳ năm 2020 (đạt 56,2% kế hoạch thành phố giao). Trong đó, vốn trong nước giải ngân 4.995 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch TW giao; 66,5% kế hoạch Thành phố giao; vốn ODA: giải ngân 395,185 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch giao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết, qua công tác giải ngân năm 2021, Thành phố đánh giá và có những giải pháp để chủ động hơn trong tiến độ, chất lượng công tác giải ngân 2022. Trong đó sẽ kiểm soát chặt chẽ việc bố trí kế hoạch vốn, chỉ bố trí vốn thực hiện cho các công trình, dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định và tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Giao chỉ tiêu, kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng đơn vị được giao vốn ngay từ cuối năm 2021 theo từng mốc thời gian cụ thể.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra các công trình, Dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng sẽ nâng cao chất lượng của chủ đầu tư, quản lý dự án trong công tác quản lý, điều hành dự án, nhất là phải đánh giá lựa chọn được nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

Xem xét, điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án hoặc không giao thêm nhiệm vụ đối với các Ban QLDA, chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm so với chỉ tiêu đề ra; nếu giải ngân chậm sẽ điều chuyển kế hoạch vốn sang dự án của chủ đầu tư khác theo quy định.

Đà Nẵng: Đầu tư Khu Công nghiệp Hoà Ninh theo mô hình sinh thái và thông minh
Theo đơn vị tư vấn quy hoạch, Khu Công nghiệp Hoà Ninh (đầu tư mới hoàn toàn) sẽ được đầu tư theo hướng KCN sinh thái và thông minh, một hình mẫu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư