Đà Nẵng được phép chọn đơn vị tư vấn quy hoạch chung Thành phố
Quyết định phê duyệt dựa trên đề xuất của UBND TP Đà Nẵng về đề xuất lựa chọn Công ty Sakae Corporate Advisory chủ trì thực hiện nghiên cứu cho gói thầu tư vấn theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Ngày 3/12, VP UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Văn bản số 1709 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng Điều 26, Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 như đề nghị của Thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất lựa chọn Công ty Sakae Corporate Advisory chủ trì thực hiện nghiên cứu cho gói thầu tư vấn theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013. 

Trước đó, ngày 8/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao thành phố Đà Nẵng cùng với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Chính quyền Đà Nẵng nhận thấy Singapore là mẫu hình phù hợp để học tập, có nhiều kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh như: đô thị nén, mật độ cao nhưng nhiều không gian công cộng, hệ thống giao thông thông minh và tiên tiến, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân... 

Theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng thì đơn vị tư vấn cần có năng lực, kinh nghiệm để lập và triển khai các quy hoạch mang tính chiến lược, bài bản, hiện đại, nhằm xử lý cơ bản các vấn đề bất cập, phát sinh của quy hoạch đô thị Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị có bản sắc, xanh, giúp đưa ra định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh thí điểm ở Việt Nam

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...