Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao đến năm 2030
Việt Hương - 18/10/2019 08:29
 
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030.
Sau 9 năm đầu tư xây dựng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350ha đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất
Sau 9 năm đầu tư xây dựng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350ha đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất

Đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030 được ban hành là cơ sở để thành phố Đà Nẵng huy động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương; hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức lan tỏa nhằm phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo đúng định hướng. Đề án cũng nhằm gắn với mục tiêu phát triển kinh tế  tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị, bảo đảm tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào GRDP của thành phố Đà Nẵng đạt tối thiểu 15% đến năm 2030.

Theo đó, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030, qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các phân khu chức năng, gắn với sản xuất; nghiên cứu – ươm  tạo – đào tạo; hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Sau 9 năm đầu tư xây dựng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350ha đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, tính đến thời điểm này Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án FDI với tổng số vốn 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 9 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỷ đồng (chiếm 41,2%); trong đó nổi bật thu hút dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Mỹ (UAC) với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu USD, một trong các dự án FDI lớn nhất tại Đà Nẵng.  

Bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư cho hoạt động sản xuất công nghệ cao, Khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, chuẩn bị công tác đầu tư các Trung tâm Đào tạo và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hình thành dãy 3 Trung tâm Nghiên cứu – Ươm tạo – Đào tạo làm nền tảng ban đầu cho việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 9 tháng thu ngân sách thành phố đạt hơn 21.200 tỷ đồng
Tổng thu ngân sách 9 tháng của thành phố ước đạt 21.216,5 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán cho thấy một nền kinh tế tăng trưởng khá; môi trường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư