Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng: 9 tháng thu ngân sách thành phố đạt hơn 21.200 tỷ đồng
Việt Hương - 16/10/2019 09:46
 
Tổng thu ngân sách 9 tháng của thành phố ước đạt 21.216,5 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán cho thấy một nền kinh tế tăng trưởng khá; môi trường đầu tư, kinh doanh của Đà Nẵng tiếp tục được cải thiện. Đây là thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa đưa ra tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 của Đà Nẵng.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 18  do ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức để đánh giá tình hình các mặt công tác quý III và 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt khá, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng.Thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030; chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045". 

Tuy nhiên, “tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập còn vướng mắc: Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch; các công trình, dự án động lực, trọng điểm vẫn còn chậm; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập; Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường; bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân. ...", Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã làm được, những việc còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt theo kế hoạch tiến độ đề ra; làm rõ nguyên nhân, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết: Từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút 3.560,5 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó cấp mới 101 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 416,3 triệu USD (tăng 3 dự án, tăng 363,9 triệu USD vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2018). 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 29.955 tỷ đồng, du khách đến thành phố ước đạt 7,2 triệu lượt, bằng 87,6% kế hoạch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 25.311 tỷ đồng, bằng 92,4%, tăng 20,7%. 

Tổng thu ngân sách của thành phố tính đến ngày 15/10 ước đạt 21.216,5 tỷ đồng (đạt 77,5% dự toán); tổng chi ngân sách 10.441 tỷ đồng (bằng 59,4%), trong đó chi cho đầu tư phát triển 5.325,4 tỷ đồng. 

Thành phố đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2019 với 755 nhà được xây mới, sửa chữa đạt 102%; giải quyết việc làm cho 21.285 lao động. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp chức bộ máy, hệ thống chính trị được tập trung triển khai.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng thông báo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các sở, ngành, quận, huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo tích cực thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với thành phố Đà Nẵng. Mặt trận và các đoàn thể thành phố tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Hội nghị cũng đánh giá tình hình chung của thành phố vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoach. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố…

Đến năm 2020 Đà Nẵng có hơn 25.000 ha đất đô thị
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư