Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019
Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 12.765 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch.

Trong cuộc họp thường kỳ tháng 6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng,  Sở Tài chính thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 12.765 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch; chi ngân sách bảo đảm theo dự toán giao. Tuy nhiên chi ngân sách vốn đầu tư xây dựng vẫn còn chậm, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chậm.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết một số lĩnh vực thu ngân sách còn chậm, thậm chí thất thu, vì vậy ông yêu cầu thu ngân sách phải bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời. 

6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

“Hiện nay đối với một số lĩnh vực, thu ngân sách còn yếu, còn chậm, thậm chí còn thất thu. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần phải tập trung rà soát, thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thất thu thuế trên địa bàn thành phố”, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...