Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2021, 18:57:02
Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án lớn
Hoàng Anh - 23/02/2021 10:21
 
Thành phố Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án, trong đó có 3 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao với tổng vốn trên 280 triệu USD.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 23/2, ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, thành phố đã quyết định trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư.

Trong đó có 3 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise của nhà đầu tư Ha Vinh Ly và Nhe Thi Le (Hoa Kỳ) với vốn đầu tư 110 triệu USD; dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản), với vốn đầu tư 35 triệu USD vào Khu công nghệ cao và  dự án EPE Packaging Việt Nam tại Đà Nẵng (Nhật Bản) vào KCN Hòa Khánh mở rộng với vốn đầu tư 300.000 USD.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng trao Chủ trương nghiên cứu đầu tư cho  công ty Arevo Inc. (Hoa Kỳ) để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, dịch vụ phần mềm, giải pháp thiết kế, sản xuất vật liệu và sản phẩm composite sợi carbon in 3D với tổng vốn đầu tư là 135 triệu USD vào Khu công nghệ cao.  Đây là dự án lớn, với mục tiêu Sản xuất vật liệu composite sợi carbon nền polymer (PEEK, Nylon…) dành cho công nghệ in 3D; Sản xuất sản phẩm từ dịch vụ và giải pháp thiết kế in 3D từ sợi carbon; Sản xuất phần mềm (thiết kế, mô phỏng, điều khiển máy in) và sản xuất máy in 3D.

Nhiều Dự án đã được triển khai tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Nhiều dự án đã được triển khai tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

3 dự án còn lại là vốn đầu tư trong nước, được đầu tư vào KCN Hòa Khánh và Hòa Khánh mở rộng với tổng vốn đăng ký đầu tư là 73,4 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Trường Sơn, trong 7 dự án trên, có 3 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư trên 280 triệu USD, là các dự án sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến. Sau khi được triển khai sẽ tạo những chuyển biến tích cực về thu hút các dự án về công nghệ cao đến thành phố Đà Nẵng nói chung và Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian đến và thúc đẩy, lan tỏa sự phát triển khoa học – công nghệ của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Lũy kế đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 24 dự án, trong đó có 12 dự án trong nước với vốn đầu tư 6.291 tỷ đồng và 12 dự án FDI với vốn đầu tư 545,1 triệu USD. Tổng cộng Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thu hút được 496 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 26.561,3 tỷ đồng và 1.744,4 triệu USD.

Đà Nẵng kỳ vọng vào những đại dự án công nghệ
Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo vào năm 2025. Vậy những đại dự án nào sẽ hiện thực hóa tham vọng này?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư