Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 22 tháng 09 năm 2023, 02:20:36
Đà Nẵng xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa mới
Linh Đan - 14/02/2023 17:33
 
Dự kiến, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025 tại kỳ họp bất thường đầu năm 2023.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, trong năm 2022, UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025 theo hướng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chủ động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về các nội dung có tính chất đặc thù riêng của thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết. Hồ sơ xây dựng Nghị quyết này đã được gửi đến Sở Tư pháp thẩm định.

Dự kiến, thời gian trình Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng thông qua, ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025 tại kỳ họp bất thường đầu năm 2023.

Ngày 2/11/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương tham mưu xây dựng các chính sách xã hội hóa mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… theo chỉ đạo.

Tính đến nay, tính đến giữa tháng 12/2022, Đà Nẵng có 6 dự án xã hội hóa được lựa chọn nhà đầu tư. Để tạo hành lang pháp lý, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án xã hội hóa, Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo bộ chuyên ngành khẩn trương ban hành đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, các hướng dẫn về hồ sơ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật xã hội hóa.

Đà Nẵng và Quảng Nam chuẩn bị xây dựng Cầu Quảng Đà
Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã thống nhất phương án tuyến và vị trí thi công, chuẩn bị xây dựng Cầu Quảng Đà, dự án có tổng vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư