Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Đại học Việt - Đức và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới
Như Chính - 11/03/2016 18:56
 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của 2 Trường Đại học (ĐH) Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Đại học Việt Đức
Đại học Việt Đức

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường ĐH Việt - Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; chuyển Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường ĐH Việt - Đức là cơ sở giáo dục ĐH công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Việt - Đức và ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; Quy chế tổ chức và hoạt động và cơ chế tài chính đặc thù được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp các thỏa thuận với đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Việt - Đức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Việt - Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Một Vụ trưởng của Bộ Tư pháp được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
Ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp) vừa được nhận quyết định làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội từ ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư