Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 03 năm 2023, 14:02:20
Đắk Nông chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách
Hoàng Anh - 27/01/2023 11:46
 
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu để chỉ định thầu.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười đã có chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện và triển khai có hiệu quả Luật Đấu thầu; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; cũng như Chỉ thị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu. Vì vậy đã nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn nhiều tồn tại, khi thời gian trong đấu thầu kéo dài do các nguyên nhân chủ quan, hiệu quả đấu thầu chưa đạt được như kỳ vọng; các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, quá trình thực hiện còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm ở các khâu thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm định và trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu…

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách.
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách. Ảnh Hoàng Anh

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, ông Hồ Văn Mười yêu cầu các sở ngành, địa phương; các chủ đầu tư, bên mời thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT, ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Đối với các chủ đầu tư và bên mời thầu, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu thực hiện nghiêm các trách nhiệm, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định; thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu,... theo đúng biểu mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Trong mọi trường hợp chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi bị cấm trong đấu thầu. Quá trình thực hiện phải có sự giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn đấu thầu.

Đáng chú ý, ông Hồ Văn Mười yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu; tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu để chỉ định thầu, cũng như đưa ra các tiêu chí không phù hợp với quy định gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định, tập trung nâng cao công tác quản lý giá, định mức, đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm trong quá trình đấu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu.

Ngoài ra, kịp thời giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Đấu thầu. Không giao đơn vị tư vấn đấu thầu thay mặt chủ đầu tư giải quyết và trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu. Không để phát sinh trường hợp xử lý kiến nghị chậm trễ hoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và trong quá trình triển khai thực hiện.

Tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu.
Tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu.

Đối với việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và công khai thông tin trong đấu thầu, tỉnh Đắk Nông yêu cầu thường xuyên giám sát việc triển khai đấu thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình.

Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định…

Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 7,5%
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông khẳng định, quyết tâm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; năm có tính chất bản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư