Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 17:46:53
Đắk Nông đấu thầu 6 dự án thương mại đô thị, tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng
Hoàng Anh - 19/11/2019 11:04
 
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2), gồm 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 830 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1857/QĐ-UBND, ngày 12/11/2019 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2). Theo đó, danh mục gồm 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 830 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh mục 6 Dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư.
UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh mục 6 dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, dự án Siêu thị tổng hợp tại thị trấn Đắk Mil, đất thương mại do UBND huyện Đắk Mil mời thầu, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; Dự án khu phố thương mại tổng mức đầu tư từ 35 đến 40 tỷ đồng, tại thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô), đất xây dựng nhà ở thương mại đo UBND huyện Krông Nô mời thầu; Dự án siêu thị hạng 3 thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô) tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, đất xây dựng trung tâm thương mại;

Dự án xây dựng chợ Đắk Ha tại xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong) tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng, đất thương mại do UBND huyện Đắk Glong mời thầu; Dự án chợ Đắk Sin, tại xã Đắk Sin (huyện Đắk Rlấp) tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, đất xây dựng chợ, do UBND huyện Đắk Rlấp mầu thầu; Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú (Thị xã Gia Nghĩa), đất ở và đất thương mại với khái quát tổng mức đầu tư là 650 tỷ đồng, dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/9/2019. 

Tại Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông mời thầu Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú.
Tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mời thầu Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư và hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành thủ tục, điều kiện pháp lý về quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đắk Nông kêu gọi 800 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện mặt trời Đức An
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1808/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Đức An, thị trấn Đức An (Đắk...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư