Đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Độc giả Đào Mạnh Hưng - tỉnh Điện Biên đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi đang khảo sát, lập dự án đầu tư một dự án sử dụng nguồn vốn của tổng công ty, tập đoàn Nhà nước. Tôi xin hỏi, công ty tôi có tiếp tục được ký hợp đồng gói thầu tư vấn quản lý dự án đó không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với trường hợp của ông Hưng, khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh. Ngoài ra, do câu hỏi không nêu rõ phạm vi công việc tư vấn quản lý dự án nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ căn cứ để trả lời.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...