Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 09:47:00
Đất Xanh dự chi 1.500 tỷ đồng mua Hội An Invest
Chí Tín - 27/05/2021 14:18
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) đang có chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Hội An Invest.
Đất Xanh sẽ sở hữu gần 250 triệu cổ phiếu của Hội An Invest, chiếm 99,9992% vốn điều lệ tại công ty này
Đất Xanh sẽ sở hữu gần 250 triệu cổ phiếu của Hội An Invest, chiếm 99,9992% vốn điều lệ tại công ty này

Đây là đợt phát hành của Hội An Invest để phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ Công ty.

Số lượng cổ phần mua là 150 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị mua là 1.500 tỷ đồng.

Sau khi mua cổ phần, Đất Xanh sở hữu gần 250 triệu cổ phiếu của Hội An Invest, chiếm 99,9992% vốn điều lệ tại công ty này.

Về kinh doanh của Đất Xanh, trong quý I/2021, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 14,4 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 531 tỷ đồng, tăng 687% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng giảm do chưa phát sinh doanh thu hoạt động tài chính từ việc ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia của các công ty con trong hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020.

Ngoài ra, Công ty cũng được hưởng lợi từ thị trường, tác động đến hoạt động môi giới, dịch vụ của Công ty so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình dòng tiền, Đất Xanh vẫn có trạng thái dòng tiền kinh doanh âm trong quý I/2021, nhưng mức âm ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2020 âm 1.484,5 tỷ đồng, và sang quý I/2021 âm 516,5 tỷ đồng.

Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) IPO giá 32.000 đồng
Chiều ngày 29/3, Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXS) tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư