Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2022, 18:57:41
Đầu kéo kinh tế tư nhân
Bảo Duy - 02/08/2017 08:02
 
Những tràng vỗ tay kéo dài khi những cam kết khởi nghiệp cả đời để kiến quốc của khu vực tư nhân được công bố tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2017. Thậm chí, giới kinh doanh còn đặt mục tiêu rõ ràng hơn, là sẽ cùng nhau đưa GDP của Việt Nam tăng thêm nhiều lần, có thể tới 10 lần so với hiện tại.
TIN LIÊN QUAN

Nếu đạt được điều này, thì đúng như yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một động lực, mà còn phải là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế. Khi tốc độ, năng lực cạnh tranh của khu vực đầu kéo này được thúc đẩy, cả nền kinh tế sẽ cất cánh.

.
.

Mọi việc không chỉ là cam kết. Các kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí, áp dụng công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới, mở rộng sản xuất… đã được giới kinh doanh lên kế hoạch chi tiết. Các câu chuyện về nông sản, đặc sản Việt Nam, về những điểm đến riêng có của ngành du lịch Việt Nam, về sức sáng tạo không giới hạn của giới khởi nghiệp đang được chính các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng và bắt đầu kể với thế giới. Những khoản tiền đầu tư cho các hoạt động này cũng đã được cân nhắc, sẵn sàng chi ra từ túi của các doanh nghiệp tư nhân.           

Mục tiêu tăng trưởng của khu vực này cũng được các doanh nghiệp cam kết bằng con số, đó là tăng lên 15% so với mức hiện tại mới gần 7,54%.

Điểm quan trọng nhất, các mục tiêu này đang được nâng đỡ bởi cam kết “cùng hành động” không chỉ bằng tâm, mà còn phải có tài của khu vực nhà nước, công tác quản lý phải đi kịp sự phát triển nhất là trong cuộc cách mạng 4.0… để “cùng đi xa” của người đứng đầu Chính phủ.

Nhưng vẫn phải nhắc lại, đang có gần một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát của VPSF về Chỉ số niềm tin doanh nhân (CEO.CI) cho rằng, họ đã từng lỡ cơ hội kinh doanh bởi các quy định chồng chéo, không rõ ràng trong cơ chế, chính sách. Một tỷ lệ lớn doanh nghiệp chưa muốn nghĩ đến việc mở rộng bởi chi phí hoạt động kinh doanh quá tốn kém, bao gồm cả các khoản chính thức và không chính thức…

Thậm chí, có nhiều ngành, lĩnh vực, khu vực kinh tế tư nhân gần như không có cơ hội nào bước chân vào, bởi các quy định pháp lý. Như quy định về ưu tiên doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương của Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử. Hay các quy định về hạn điền đang làm khó cho nhiều kế hoạch đầu tư vào nông nghiệp của các doanh nghiệp. Có cả những dự án khởi nghiệp không thể thương mại hóa được khi trong danh mục ngành nghề kinh doanh hiện có không có tên ý tưởng của họ… Ít có điều gì làm suy nhược tinh thần kinh doanh hơn những rắc rối vô tận và tư duy phân biệt đối xử trong hệ thống các quy định kiểu như trên.

Để thực sự trở thành đầu kéo của nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân đang cần một lực kéo mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư