Xử lý ra sao khi nhà thầu đề nghị hủy thầu? Xử lý ra sao khi nhà thầu đề nghị hủy thầu?
Anh Ngọc | 16/06/2019 07:19
Theo qiu định, chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9