Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2019" công bố đấu giá vật phẩm đặc biệt Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2019" công bố đấu giá vật phẩm đặc biệt
Baodautu.vn | 18/04/2019 13:54
Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids diễn ra thường niên là giải đấu nhằm gây quỹ học bổng dành cho các em học sinh và sinh viên có nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích tốt trong học tập, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9