Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Đầu tư gần 240.000 tỷ đồng cho giảm nghèo và nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+) - 12/11/2015 10:06
 
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, sáng 12/11, với 88,26% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được thực hiện trên phạm vi cả nước. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu tổng quát xác định xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Phạm vi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các xã trên phạm vi cả nước, từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu cụ thể góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0% - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 3 0a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135). Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Nghị quyết nêu rõ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng , trong đó: ngân sách trung ương 63.155,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương 130.000 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.

Nghị quyết giao Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thời gian còn lại của phiên làm việc sáng 12/11, các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trưng cầu ý dân.

Không được huy động tiền của hộ nghèo để xây dựng nông thôn mới
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư