Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 04 năm 2024,
Đầu tư Hải Phát đính chính về tỷ lệ giảm sở hữu của Chủ tịch Đỗ Quý Hải
Duy Bắc - 25/02/2024 09:33
 
Thay vì sở hữu 14,38% vốn điều lệ như báo cáo trước đó, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) chỉ còn sở hữu 13,43% vốn điều lệ.

Công ty Đầu tư Hải Phát đính chính Báo cáo quản trị năm 2023. Trong đó, đáng chú ý ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT chỉ sở hữu 40,8 triệu cổ phiếu (tương ứng 13,43% vốn điều lệ) thay vì báo cáo trước đó là 43,74 triệu cổ phiếu (14,38% vốn điều lệ), tức giảm 0,95% vốn điều lệ.

Đầu tư Hải Phát đính chính giảm sở hữu của Chủ tịch Đỗ Quý Hải gần 1% vốn điều lệ (Nguồn: HPX)
Đầu tư Hải Phát đính chính giảm sở hữu của Chủ tịch Đỗ Quý Hải gần 1% vốn điều lệ (Nguồn: HPX)

Lý giải về việc giảm sở hữu của Chủ tịch HĐQT, Công ty Đầu tư Hải Phát cho biết do sơ xuất khi đánh máy văn bản nên Công ty đính chính lại.

Được biết, thống kê trong năm 2023, ông Đỗ Quý Hải liên tục bán ra cổ phiếu HPX và giảm sở hữu. Trong đó, nếu như đầu năm ông Đỗ Quý Hải sở hữu 57,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,03% vốn điều lệ nhưng tới cuối năm 2023, ông Đỗ Quý Hải chỉ còn sở hữu 40,84 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,43% vốn điều lệ.

Đầu tư Hải Phát ghi nhận lãi đột biến quý IV/2023 nhờ bán vốn công ty con

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 502,58 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 72,8 tỷ đồng, tăng 278,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 10,5% sang dương 8,4%.

Trong kỳ, nhờ không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 42,23 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 34,38 tỷ đồng, tức tăng thêm 76,61 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến 73,3%, tương ứng tăng thêm 106 tỷ đồng, lên 250,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,6%, tương ứng tăng thêm 12,47 tỷ đồng, lên 63,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 376,4%, tương ứng tăng thêm 100,28 tỷ đồng, lên 126,92 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi âm 147,81 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 111,67 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023, lợi nhuận gộp mà Công ty Đầu tư Hải Phát tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty Đầu tư Hải Phát thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý IV chủ yếu do lãi bán khoản đầu tư tăng 58,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 214,3 tỷ đồng (cùng kỳ 134,9 tỷ đồng).

Lý giải lợi nhuận đột biến quý IV, Công ty Đầu tư Hải Phát cho biết do đã chuyển nhượng vốn tại công ty con và bàn giao nhà cho người mua.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.699,58 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 134,3 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (cùng kỳ doanh thu 1.210,37 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm 2022 ghi nhận lỗ 58,36 tỷ đồng) và không trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 111,9% so với kế hoạch lãi 120 tỷ đồng trong năm 2023.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư Hải Phát giảm 12,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.168,7 tỷ đồng, về 8.298,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.341,8 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng nguồn vốn; tồn kho ghi nhận 2.980,4 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng nguồn vốn; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 647,8 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 81,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 135,4 tỷ đồng, về 31,2 tỷ đồng và chiếm 0,4% tổng tài sản; tồn kho giảm 21,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 797,5 tỷ đồng, về 2.980,4 tỷ đồng; ngược lại, các khoản phải thu dài hạn lại tăng 46,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.056,6 tỷ đồng, lên 3.341,8 tỷ đồng …

Đầu tư Hải Phát chính thức không còn chi phối dự án TM1 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đang sở hữu 78% vốn điều lệ nhưng tại thời điểm cuối năm chỉ còn sở hữu 4,5% vốn điều lệ Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang (giá trị còn lại 30,3 tỷ đồng và hạch toán là đầu tư vào đơn vị khác).

Trước đó, tháng 8/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng phần vốn góp là 176,28 tỷ đồng mà công ty đang sở hữu tại HP Hospitality Nha Trang, tương đương 78% vốn điều lệ.

Như vậy, về cơ bản, Công ty Đầu tư Hải Phát đã thoái ra gần như toàn bộ vốn tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang và bắt đầu thay đổi hạch toán từ đầu tư vào Công ty con sang đầu tư vào đơn vị khác trong quý IV/2023.

Theo tìm hiểu, HP Hospitality Nha Trang được thành lập vào tháng 02/2017 với số vốn điều lệ 226 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp góp vốn lúc bấy giờ là CTCP Sông Đà – Nha Trang với tỷ lệ 60% và CTCP Sông Đà – Thăng Long với tỷ lệ 40%. Đến tháng 09/2019, Công ty Đầu tư Hải Phát nhận chuyển nhượng 75% vốn điều lệ công ty và tăng sở hữu lên 78% vào tháng 8/2022.

Công ty HP Hospitality Nha Trang là chủ đầu tư dự án TM1 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập nằm ngay cửa sông Cái đổ ra biển Nha Trang, giáp với cầu Trần Phú, vị trí được coi là "đất vàng" ở thành phố biển trên. Dự án này có quy mô 8.111 m2, gồm 2 khối tháp cao 40 tầng (thương mại, condotel, khách sạn) với tổng vốn đầu tư 3.945 tỷ đồng.

Trở lại Báo cáo tài chính Công ty Đầu tư Hải Phát, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý IV/2023, điểm đáng lưu ý người mua trả tiền trước (khách hàng đặt cọc mua các sản phẩm trong các dự án bất động sản – chỉ báo doanh thu sớm trong tương lai) giảm 47,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 523,3 tỷ đồng, về 573,9 tỷ đồng và chiếm 6,9% tổng nguồn vốn (đầu kỳ ghi nhận 1.097,2 tỷ đồng và chiếm 11,6% tổng nguồn vốn).

Ngoài ra, cũng tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Đầu tư Hải Phát giảm 25,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 852,5 tỷ đồng, về 2.465,4 tỷ đồng và chiếm 29,7% tổng nguồn vốn.

Đầu tư Hải Phát bất ngờ mua lại trái phiếu trước hạn và trả lãi đúng hạn
Sau khi liên tục chậm trả lãi trái phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) bất ngờ trả toàn bộ lãi và mua lại trái phiếu trước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư