Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 06 năm 2023, 09:19:43
Đầu tư Hải Phát sẽ họp ĐHCĐ bất thường lần 2 vào ngày 31/3
Kim Ngân - 07/03/2023 09:11
 
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHCĐ bất thường lần 2 được tổ chức khi tỷ lệ cổ đông tham dự phải đạt ít nhất 33% vốn điều lệ.

HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - HoSE: HPX) có quyết định triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 vào sáng ngày 31/3. Địa chỉ tại Khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Cổ đông đủ điều kiện tham dự là cổ đông theo danh sách chốt quyền đến ngày 30/1 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp. Nội dung họp thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHCĐ bất thường lần 2 được tổ chức khi tỷ lệ cổ đông tham dự phải đạt ít nhất 33% vốn điều lệ.

Trước đó, vào ngày 4/3, Hải Phát Invest đã tổ chức họp ĐHCĐ bất thường lần 2 nhưng không thành. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, cuộc họp chỉ có 63 cổ đông đại diện cho 27,03% vốn điều lệ tham dự, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết. Tỷ lệ này không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ bất thường của Hải Phát Invest diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải cùng các thành viên gia đình đã giảm mạnh thời gian qua. Từ cuối năm 2022 đến nay, gia đình ông Hải đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp xấp xỉ 73 triệu cổ phiếu HPX, tương đương gần 24% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngoài ra, cá nhân ông Hải cũng chủ động bán bớt 18 triệu cổ phiếu HPX.

Năm 2022, Hải Phát Invest có tổng doanh thu 1.634,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với năm trước. Giá cổ phiếu HPX từ cuối năm 2022 đến nay quanh vùng giá 4.000 - 5.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức giá khoảng 2x.000 đồng của khoảng thời gian trước đó.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư